Sativa

Showing all 43 results available Change Shipping

Filter
 • King’s Bread (AAA+)

  $17.00$110.00
 • Vibrant Cannabis – Mango Trees

  $50.80$100.00
 • Tropical Punch (AAAA+)

  $25.00$150.00
 • Pablo’s Cheese (AAAA+)

  $25.00$150.00
 • Blackberry Dream (AAAA+)

  $27.00$170.00
 • Modified Grapes (AAAA+)

  $30.00$163.00
 • Grape Stomper (AA)

  $19.00$44.00
 • Pineapple Poison (AAAA)

  $23.00$113.00
 • Bahama Mama (AAAA+)

  $22.00$70.00
 • Jelly Rancher (AA+)

  $13.00$80.00
 • Sativa – Renfrew Pre-Roll Pack

  $40.00
 • Goji OG (AAA)

  $15.00$90.00
 • Sour Patch Kids (AAA+)

  $17.00$110.00
 • Cherry Lime Haze (AAA+)

  $20.00$120.00
 • Island Sweet Skunk (AA)

  $12.00$65.00
 • White Widow (AA+)

  $15.00$85.00
 • Trainwreck (AA)

  $12.00$65.00
 • Strawberry Cough (AAA)

  $17.00$110.00
 • SFV OG (AAA+)

  $22.00$100.00
 • Pink Panther (AAAA+)

  $27.00$180.00
 • Pineapple Express (AA+)

  $15.00$85.00
 • OG Kush (AAA+)

  $17.00$110.00
 • Moby Dick (AA)

  $12.00$65.00
 • LSD (AAA)

  $15.00$90.00
 • King Tut (AA)

  $12.00$65.00
 • Jet Fuel (AA)

  $12.00$65.00
 • Jean Guy (AA)

  $9.00$45.00
 • Gorilla Bomb (AAA)

  $17.00$110.00
 • Diablo (AA)

  $12.00$65.00
 • Cinderella 99 (AAA)

  $17.00$110.00
 • Blue Dream (AA+)

  $13.00$25.00
 • Amnesia (AAA+)

  $20.00$120.00
 • Alaskan Thunder Fuck (AAA)

  $17.00$110.00
 • Agent Orange (AAA)

  $17.00$110.00
 • Acapulco Gold (AA)

  $20.00$65.00